ശിശുദിനം 2018

 

വീണ്ടും ഒരു ശിശുദിനാഘോഷം കൂടി ,ശിശുദിനാഘോഷം അൽഫയുടെ അമ്മമാരുടെയും ടീമിന്റെ യും സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ദിവസം കൂടിയാണ് .
അന്ന് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാ തെറാപ്പികളിൽ നിന്നും മോചനം കിട്ടും .
പേരെന്റ്സിന്റെയും സ്റ്റാഫിന്റെ യും ഗെയിംസ് എന്നാൽ ശരിക്കും അമ്മമാരുടെ ആ സന്തോഷം കാണാനുള്ള ഒരു ദിവസം കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക്.
കുട്ടികളുടെ ഡ്രസ്സ് വാടകക്ക് എടുക്കാൻ പതിവായി പോകുന്ന സർഗവീണ ,എത്ര തിരക്കാണെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ ക്കുള്ള ഡ്രസ്സ് തരും.
അൽഫയിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇത്രയും വർണ്ണങ്ങൾ നിറഞ്ഞു കാണുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സന്തോഷം ഒന്ന് വേറെ തന്നെ.
നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ അവരെ ഒരുക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ ടീം എല്ലാരും പ്രയത്നിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ആണ് മഹാനായ ചാച്ചാജി യുടെ ജന്മദിനം എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും പോലെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും സന്തോഷിക്കാൻ ഉള്ളത് ആണെന്ന് നിർവൃതി യോടെ ഓർക്കുന്നതും ആഘോഷിക്കുന്നതും ..

ഇവരെ ഒന്നിലും മാറ്റി നിർത്താതെ ഇൻക്ലൂസിവ് ആക്കാനുള്ള ഞങ്ങളുടെ യാത്ര തുടരുന്നു …
ഓരോ വർഷവും ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളാകാൻ പുതിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അൽഫയെ തേടി എത്തുന്നു .

നിലവിളിക്കുന്ന ഗാന്ധിജിയും , പൊട്ടിക്കരയുന്ന നേതാജിയും , തുള്ളിച്ചാടുന്ന ഭഗത് സിങ്ങുമുള്ള അൽഫയുടെ കളിയരങ്ങുകൾ ..

സർവേശ്വരന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടെ അൽഫ മുമ്പോട്ട് നീങ്ങുന്നു